【Bad Baby】 独立设计师_专卖店_图片_价格_正品_官网 -眨眼网

首页 > 设计师品牌 > Bad Baby


Bad Baby

       林方蓓蓓(英文名Beibei),Bad Baby创始人兼设计师之一,毕业于美国Boston University,学位B.A. in Psychology and Economics;毕业后,于美国著名的高端商店Neiman Marcus的线上部门做买手;坚信着女性应该享有与男性平等的的自由和权利,在辞去买手的工作后,于2014年创立了Bad Baby品牌。
 上一页 1 下一页 
 其它设计师作品推荐
 
TOP